Algemene voorwaarden

ISBN.nl is het exclusieve ISBN-registratieagentschap voor Nederland en Vlaanderen. ISBN.nl heeft het exclusieve recht om ISBN nummers toe te wijzen aan uitgevers die gevestigd zijn in Nederland en Vlaanderen. Door zich te registreren bij ISBN.nl en een ISBN-account aan te vragen, gaat de aanvrager akkoord met het volgende:

1. Aanvrager verklaart hierbij dat hij een uitgever is. Een uitgever is een persoon of een firma die bedrijfsmatig boeken of andere publicaties uitgeeft waaraan een ISBN kan worden toegekend, inclusief e-books en audioboeken.

2. De aanvrager wijst alleen ISBNs toe aan publicaties waarvan hij publicatierechten bezit.

3. De aanvrager mag zijn toegewezen ISBnummers niet anders gebruiken dan toewijzen aan publicaties. De aanvrager mag zijn toegewezen ISBnummers niet verkopen, verhandelen, licentiƫren, distribueren, verspreiden, toewijzen of anderszins beschikbaar stellen aan andere uitgevers of aan derden.

4. De aanvrager gaat ermee akkoord de internationale ISBN-standaarden voor het gebruik van ISBNs te volgen. De internationale ISBN-standaarden zijn beschikbaar op de International ISBN-website op http://www.isbn-international.org.

5. Indien de aanvrager in strijd met deze voorwaarden handelt, riskeert hij/zij dat ISBNs worden verwijderd uit de bibliografische databases en er geen nieuwe ISBNs toegewezen worden.

Door het uitgeven van ISBnummers aan de aanvrager, gaat ISBN.nl als volgt akkoord:

ISBN.nl garandeert hierbij dat zij het volledige recht en de juiste bevoegdheid heeft om ISBnummers toe te wijzen aan uitgevers die gevestigd zijn in Nederland en Vlaanderen.

ISBN.nl garandeert hierbij dat de ISBnummers die het aan de aanvrager toewijst, in overeenstemming zijn met de huidige specificaties van het International ISBN Agency en de International Standards Organisation ("ISO") en geschikt zijn voor het identificeren van publicaties volgens de erkende ISO-norm.

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, biedt ISBN.nl geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet. ISBN.nl is niet aansprakelijk voor registratie voor enig verlies of letsel als gevolg van enig gebruik van ISBNs door aanvrager of andere partijen. ISBN.nl zal niet aansprakelijk zijn voor het registreren van incidentele of gevolgschade, ongeacht of deze schade mogelijk is, of deze schade wordt geacht te resulteren van de niet- of ontoereikendheid van enige exclusieve of andere verhaalsmogelijkheid of dat de ISBN.nl op de hoogte is gebracht van dergelijke schade.